BEDAH BUKU

JUDUL BUKU                                    : MENGASIHI ALLAH & MENGASIHI SESAMA PENULIS                                            : Pdt. Adian Ramli Pasaribu,STh EDITOR                                              :

NAGARI LINTONG

Borbor.net Sejarah Nagari lintong  dimulai sekitar tahun 1652.  Pada masa itu  Raja Enduk generasi pertama penduduk Nagari Lintong tiba di  Dusun Lobu,